Plzeň sever

Čerňovice

Čerňovice – přírodní památka 0,4km

Za zajímavostmi se nemusíte vzdalovat příliš daleko od chaty, na druhém břehu přehrady leží malá přírodní rezervace, na skále a v jejím okolí roste vzácná teplomilná květena. V blízké obci Čerňovice se nachází památkově chráněné roubené stavení.

Pňovany – zámek 3km

V obci datované od roku 1205 najdeme chátrající barokní zámek z poloviny 18. století, kostel svaté Anny, původně gotickou stavbu z konce 14. století přestavěnou v 2. pol. 17. století a židovský hřbitov z 19. století.

Luhov - zámek 4km

Historie Luhova se začíná psát roku 1175, kdy tu stál dvorec náležící pod klášter v Plasích. Dominanta obce, pozdně barokní zámek, vznikl přestavbou z renezanční tvrze. Po válce památka chátrala, až v roce 1996 zakoupil zámek nový majitel, který ho postupně rekonstruuje. Uvnitř Vás jistě zaujme především rozsáhlá sbírka historických jízdních kol, zachovalá černá kuchyně, zámecká zahrada a rybník, který je pozůstatkem vodního příkopu.

Fotogalerie chaty

Jezná 5km

Kostel Nejsvětější Trojice v Jezné je barokní skvost, původně postavený v gotickém slohu na počátku 14. století a zasvěcený svatému Václavu.

Pernarec – zámek 6km

Kostel sv. Mikuláše, dominanta vsi, byl postaven již roku 1360, konečná podoba je následkem úprav provedených na přelomu 19. a 20. století. Zajímavý je také zámek postavený v raně barokním slohu s přilehlými hospodářskými budovami a bývalým pivovarem.

Trpísty - zámek 9km

Barokní zámek z roku 1729 zdobí vzácné fresky V. Schmidta z Plané. Od roku 2002 zde probíhají rozsáhlé opravy, návštěva je možná pouze po dohodě s majiteli.

Buben – zřícenina hradu 11km

Nad řekou Mží se tyčí zřícenina ze 14. století, hrad Buben nebyl nikdy díky své vyvýšené poloze dobyt. Dole v podhradí si můžete všimnout chaty KČT, opraveného zámeckého mlýna a totemů vztyčených místními chataři.

Újezd nade Mží - zámek 11km

Obec s bohatou historií se v kronikách začíná objevovat od roku 1115, tehdy ještě jako Touškovský újezd. Zámecký statek je o několik století mladší, svou současnou podobu získal po přestavbě v roce 1817. V současnosti si zde na své přijdou děti, radost jim udělá především ZOO stezka s názvem Zvířata, která změnila svět. Chovají tu běžná hospodářská zvířata, ale najdeme zde také lamu a velblouda. Při návštěvě obce samotné nesmíme opomenout dalšího pamětníka, téměř 600 let starý Žižkův dub. Šipín

Šipín 12km

Barokní kostelík s původním německým hřbitovem, fara, škola a myslivna, to jsou jediná čtyři stavení malebné osady na návrší. Z blízké vyhlídky můžeme pozorovat soutok Hadovky s Úterským potokem a pohlédnout do míst Bezemínského hradiště.

Nekmíř - zámek 15km

Velký pozdně barokní zámek s dvory a hektarovým parkem, je dnes značně zanedbaný. V nedalekých polích se uskutečnila slavná husitská bitva u Nekměře (Nekmíře). Gutštejn

Gutštejn - zřícenina hradu 13km

Zřícenina hradu Gutštejn ze 13. století, tolik typická svou věží, patří mezi nejoblíbenější hradní zříceniny v Plzeňském kraji. K hradu se dostaneme překrásnou stezkou údolím potoka Hadovky, využít můžeme také cestu vedoucí od silnice z Konstantinových Lázní.

Malesice - zámek 18km

Vrcholně barokní zámek postavil roku 1730, známý architekt, Jakub Auguston mladší. V držení zámku se vystřídali Širndingarové, Schönbornové a od roku 1917 patřil nobilitované průmyslnické rodině Škodů. Konstantinovy Lázně

Konstantinovy Lázně 17km

Lázně srdečních chorob, koupání v lomu, kostel, lázeňský park, Prusíkův pramen vlakové i autobusové nádraží. Jen kousek je to do blízkých Polžic, kde můžeme vyzkoušet zdejší lanovou dráhu a občerstvit se ve vyhlášené pizzerii.

Nečtiny –zámek, hrad 20km

Zámek s novogotickou podobou a volně přístupnou zámeckou zahradou není jedinou zajímavostí v obci, na protějším kopci můžeme spatřit zbytky hradu Preitenštejna, jen o kousek dál stojí pseudorománská rodinná hrobka rodu Mensdorfů. Bezdružice

Bezdružice – zámek 20km

Historická hasičská zbrojnice, židovská synagoga, ale především renezanční zámek, to jsou památky, na které se vyplatí jet podívat do Bezdružic. Zámek je bohužel uzavřený, ale ještě nedávno jste mohli vidět expozici české sklářské tvorby prezentující tvorbu českých výtvarníků. Zvláštní prostor byl věnován známému potomku bezdružických šlechticů, Kryštofu Harantovi z Polžic a Bezdružic, a jeho osudu zakončenému popravou na Staroměstském náměstí r. 1621.

Křimice – zámek 20km

Barokní zámek s empírovou fasádou najdete v obci Křimice, dnes již součásti města Plzně. Památka je veřejnosti nepřístupná, rozsáhlý park o rozloze 5 ha je naopak volně přístupný a najdeme v něm kamenné sochy z 18. stol. Za povšimnutí stojí zdejší kostel s rodinnou hrobkou Lobkoviců.
Polžice

Polžice 21km

Po vydovádění se na lanové dráze, můžete navštívit zdejší velice oblíbenou pizzerii.

Ovčí vrch 23km

Ovčí vrch se stal v 17. století místem tragické selské vzpoury, kterou připomíná barokní kaple rotundového typu. O kousek dál je vybudován vyhlídkový altán s rozhledovou panoramatickou mapou. Přes Ovčí vrch vede také 10 km dlouhá naučná stezka, spojující historicky významná místa. Krasíkov

Krasíkov hrad 21km

Hrad Krasíkov náležel k největším a nejvýstavnějším západočeským hradům, do dnešních dob se dochovala kaple rodu Švamberků, zbytky hradu a historických stavení lemujících cestu k němu. Nezapomeňte zavítat na blízký Dvůr Krasíkov, kde se můžete občerstvit, a vašim dětem udělá radost zdejší mini ZOO.

Kladruby u Stříbra klášter 23km

Klášter benediktinů založil ve 12. stol. kníže Vladislav I., který je zde také pohřben. Dnešní podoba areálu je z 1. třetiny 18. stol. Dominantu představuje opatský chrám, přestavěný Janem Blažejem Santinim ve stylu české barokní gotiky, autorem budovy nového konventu je Kilián Ignác Dientzenhofer.

Horní Bříza 23km

Budova muzea Západočeských keramických závodů patří k nejstarším budovám ve městě. Nedaleko, směrem na Kaznějov se rozprostírá rozsáhlý povrchový důl, firma Lasselsberger zde těží kaolin.

Úterý 27km

Zdejší náměstí s barokním kostelem Narození sv. Jana Křtitele, měšťanskými domy a renesanční radnicí, bylo vyhlášeno městskou památkovou zónou.

Manětín zámek 28km

Zámek Manětín, perla západočeského baroka, patří společně se všude přítomnými sochami mezi zdejších architektonické skvosty. Nezapomeňte se podívat také do zámecké zahrady, a pokud máte ještě dost síly, navštivte 1 km vzdálenou vyhlídku na Chlumské hoře.

Zruč 30km

Letecký lunapark láká na 50 exponátů stíhaček, dopravních letadel, tanků a obrněné techniky.

Hromnice 31km

Kousek od obce Hromnice se nalézá jezírko s vodou načervenalé barvy, obklopené břidličnými svahy. Jezírko, které je téměř bez života, je jednou z nejvýraznějších památek na ve své době největší komplex chemické výroby v celé monarchii Rakouska-Uherska. Těžily a zpracovávaly se zde pyritické a vitriolové břidlice, výchozí surovina pro výrobu dýmavé kyseliny sírové. Nedaleký zámecký statek Býkov pořádá různé kulturní a společenské akce, ale můžete zde také chutně poobědvat.

Plasy 34km

Cisterciácký klášter v Plasích založil Vladislav II. r. 1144, v roce 1785 je klášter zrušen dekretem Josefa II. Poté celý objekt kupuje kníže Metternich a staví zde hrobku svého rodu, ve které je nakonec také pohřben. Konvent je postavený na dubových pilotách, ty musí být neustále pod vodou, jen tak je zachována pevnost a stabilita celého obdivuhodného komplexu. Na rozsáhlých úpravách areálu se podíleli významní evropští stavitelé, jako Jean Baptiste Mathey, Jan Blažej Santini-Aichel, Kilián Ignác Dientzenhoffer a Matyáš Bernard Braun. Ze zdejších památek zmíníme především kostel Nanebevzetí Panny Marie, unikátní stavbu postavenou na původním románském půdorysu včetně části zdiva. Kostel zdobí oltář z roku 1666 s bohatou figurální výzdobou od J. Škréty a najdeme zde také vzácné, raně barokní varhany. Za zmínku stojí také kašna se sochou sv. Jana Nepomuckého, sýpka a pivovar, to vše je součástí národní kulturní památky.

U nedalekých Loman směrem k Lomničce stojí již suchý cca 500 let starý dub a na cestě ke Dražni 700 let starý dub, dosud zdravý.

Cestu kolem světa podniknete ve zdejším nově postaveném Fantasy golfu Plasy. Jak už název napovídá, nejedná se o klasický golf, ale zážitkový golf s 18 jamkami. Hru Vám zpříjemní vybraná hudba a všudypřítomná zvířata z různých oblastí světa.
rezervovat pobyt
„Nepřeberné možnosti výletů, to je chata Hracholusky!“